Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :37                            

Karar Tarihi  :14/01/2016   

KONUSU:

Organizasyon Şemasının Güncellenmesi

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11/01/2016 tarihli ve 13456491-601.04-147 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

Organizasyon Şeması için tıklayınız.