Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No        :371

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Mülkiyeti hsissesi olan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ağaçlandırılacak (mezarlık) alan üzerinde kalması nedeniyle İlimiz, Bodrum ilçesi,Yalıkavak mahallesi 377 ada 9 numaralı 80.63 m2’lik taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması veya 18/u maddesine kamulaştırılması için beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi


Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..