Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :37                           

Karar Tarihi :15/04/2014              


KONUSU:

İL HAKEM HEYETİ ÜYE TESPİTİ

                      İlgi: Ticaret İl Müdürlüğü’nün 10/04/2014 tarih ve 16998763.405-371 sayılı yazısı.                   

                “ Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde “… Hakem Heyetlerinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler başkanın, belirlenecek üye sayısını yazılı olarak bildirilmesi üzerine Belediye meclisince resen doldurulur. Bu üyelerin isimleri yapılacak ilk toplantıda belirlenerek Başkana bildirilir…” hükmü bulunmaktadır.          

               Tüketici Hakları Derneği Muğla Şubesi 10/11/2012 tarihinde olağanüstü genel kurulunda fesih kararı aldığı (şubenin kapatıldığı), Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Tüketici Örgütü oluşumuna kadar görev yapmak üzere Tüketici Örgütünü temsilen Cumhur ÇOBAN asil üye, Hurşit ÖZTÜRK yedek üye olarak OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.