Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :37                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORLARI

       a) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09.09.2014 TARİH VE 131 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN BELEDİYE HİZMET ALANI AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN MUĞLA ŞEHİR PLANCILARI ODASININ İTİRAZI KONUSU


Kararın devamı için tıklayınız.