Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 37                               

Karar Tarihi  : 13/02/2020                          


KONUSU:

       İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 1080 ada, 3 parsel numaralı ana gayrimenkulde bulunan mülkiyetleri Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait "Depolu İşyeri" vasıflı 5 numaralı bağımsız bölüm ile "İşyeri" vasıflı 21 numaralı bağımsız bölümün Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi.


          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.02.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.303 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;