Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No        :373

Karar Tarihi  :08/10/2015     

KONUSU:

UKOME Kurulu’nun 24.06.2014 tarih ve 2014/1-17 sayılı ilgi kararı ile kurulan Muğla (Menteşe) – Yatağan – Milas (Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Muğla (Menteşe) – Ula – Köyceğiz – Ortaca – Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Bodrum-Milas (Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Fethiye-Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Marmaris – Köyceğiz – Ortaca – Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş belediye otobüs hattının kurularak işletilmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce alınan 08.07.2015 tarih ve 100 sayılı karar neticesinde havaalanlarına ulaşımın kolaylaştırılması, rekabet ortamı yaratılarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu MUTTAŞ (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.)’a 31.12.2015 tarihine kadar geçici olarak 30.000 TL bedel karşılığında devir edilmiş olup; 2015 yılı sonu itibariyle sona erecek olan sürenin 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve yıllık 30.000 TL bedel karşılığında (her yılın Ocak ayı TÜFE artış oranları da dikkate alınarak artırılması kaydıyla) ve Ocak ayı içerisinde tahsil edilmek üzere (5) yıl süre ile uzatılması hususunun görüşülmesi


Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 30/09/2015 tarihli ve 51433418-622.01-7782 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlgi    : UKOME Kurulu’nun 24.06.2014 tarih ve 2014/1-17 Sayılı Kararı.  

UKOME Kurulu’nun 24.06.2014 tarih ve 2014/1-17 sayılı ilgi kararı ile kurulan Muğla (Menteşe) – Yatağan – Milas (Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Muğla (Menteşe) – Ula – Köyceğiz – Ortaca – Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Bodrum-Milas (Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Fethiye-Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Marmaris – Köyceğiz – Ortaca – Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş belediye otobüs hattının kurularak işletilmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce alınan 08.07.2014 tarih ve 100 sayılı karar neticesinde havaalanlarına ulaşımın kolaylaştırılması, rekabet ortamı yaratılarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu MUTTAŞ (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.)’a 31.12.2015 tarihine kadar geçici olarak 30.000 TL bedel karşılığında devir edilmiştir.

2015 yılı sonu itibariyle sona erecek olan sürenin 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve yıllık 30.000 TL bedel karşılığında (her yılın Ocak ayı tüfe artış oranları da dikkate alınarak artırılması kaydıyla) ve Ocak ayı içerisinde tahsil edilmek üzere (5) yıl süre ile uzatılması hususunda karar almak üzere Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.


Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

UKOME Kurulu’nun 24.06.2014 tarih ve 2014/1-17 sayılı ilgi kararı ile kurulan Muğla (Menteşe) – Yatağan – Milas (Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Muğla (Menteşe) – Ula – Köyceğiz – Ortaca – Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Bodrum-Milas (Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Fethiye-Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Marmaris – Köyceğiz – Ortaca – Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş belediye otobüs hattının kurularak işletilmesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce alınan 08.07.2014 tarih ve 100 sayılı karar neticesinde havaalanlarına ulaşımın kolaylaştırılması, rekabet ortamı yaratılarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu MUTTAŞ (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.)’a 31.12.2015 tarihine kadar geçici olarak 30.000 TL bedel karşılığında devir edilmiş olup; 2015 yılı sonu itibariyle sona erecek olan sürenin, 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve yıllık 30.000 TL bedel karşılığında (her yılın Ocak ayı TÜFE artış oranları da dikkate alınarak artırılması kaydıyla) ve Ocak ayı içerisinde tahsil edilmek üzere (5) yıl süre ile uzatılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.