Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 373                                 

Karar Tarihi : 15/12/2017                     

KONUSU:


       2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

       h) Yatağan İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.  

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.11.2017 tarihli raporunda;