Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :374                        

Karar Tarihi   :08/09/2016             

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          ı) Marmaris İlçesi, Beldibi Mahallesinde hazırlanan PİN: UİP-11002,1 ile Marmaris Belediye Başkanlığı'nın 06.01.2015 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;  

            24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-4828 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Marmaris İlçesi, Beldibi Mahallesinde hazırlanan PİN: UİP-11002,1 ile Marmaris Belediye Başkanlığı'nın 06.01.2015 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-4828 sayılı yazısında;