Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No        :375

Karar Tarihi  :08/10/2015     

KONUSU:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca yürütülen Katma Değeri Yüksek Alternatif Tarım Ürünleri Projesi kapsamında Muğla İli genelinde 2015 yılı başında ücretsiz dağıtılan sertifikalı patates tohumlarından yüksek verim elde edilmesi nedeniyle çiftçilerimizden yüksek miktarda tohum talebi gelmektedir. Taleplerin hepsinin karşılanabilmesi ve tohum firmalarıyla yapılan görüşmelerde; Belediyemizin, tohumu çiftçilerimize göre çok daha uygun fiyattan alabileceği anlaşıldığından, dağıtımı yapılacak patates tohumu harcamasının % 50'sinin Belediyemiz bütçesinden, % 50'sinin ise çiftçi katkısı ile karşılanabilmesi ve çeşitlere göre ekli listedeki tohum fiyatlarının görüşülmesi


Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01/10/2015 tarihli ve 85625357-301.03-1451 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca yürütülen Katma Değeri Yüksek Alternatif Tarım Ürünleri Projesi kapsamında Muğla İli genelinde 2015 yılı başında ücretsiz dağıtılan sertifikalı patates tohumlarından yüksek verim elde edilmesi nedeniyle çiftçilerimizden  yüksek miktarda tohum talebi gelmektedir. Taleplerin hepsinin karşılanabilmesi ve tohum firmalarıyla yapılan görüşmelerde; Belediyemizin, tohumu çiftçilerimize göre çok daha uygun fiyattan alabileceği anlaşıldığından, dağıtımı yapılacak patates tohumu harcamasının % 50'sinin Belediyemiz bütçesinden, % 50'sinin ise çiftçi katkısı ile karşılanabilmesi ve çeşitlere göre ekli listedeki tohum fiyatlarının görüşülmek üzere yazımızın Meclis'e havalesi konusunu;    Arz ederim. Denilmektedir.


Kararın devamı için tıklayınız..