Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :376

Karar Tarihi  :08/10/2015              

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesi (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama sahası yeri için; Bodrum ilçesi, Mumcular-Sazköy mahallesi, Asar Tepesi mevkiinde ekli haritada sınırları belirlenmiş olan yaklaşık 867.375,13m² büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 02/10/2015 tarihli ve 33887833-301.01-2379 sayılı Başkanlık Makamından Meclise Havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız..

Ek için tıklayınız..