Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :378

Karar Tarihi  :08/10/2015                     

KONUSU:

İlimiz, Datça  ilçesi, Reşadiye mahallesi 547 ada 11, 23 ada 3, 4 ve 6 numaralı parsellerin, 3194 sayılı

İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince imar uygulamasının yapılması ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2015 tarihli ve 99506623-301.01/2010 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..