Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :379

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Ekte sunulan Taksim listesi kapsamındaki taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi Tüzel kişiliği arasında paylaşılması

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2022 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..

Ek için tıklayınız..