Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 379                                 

Karar Tarihi : 15/12/2017                      

KONUSU:


      2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

        m) Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.  

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.11.2017 tarihli raporunda;