Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :380                        

Karar Tarihi   :08/09/2016             

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          n) Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi, Hisar Mevkii, 5838 parsele ilişkin “TAKS:0.15, KAKS:0.30 olmak üzere Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;    

          24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-4917 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi, Hisar Mevkii, 5838 parsele ilişkin “TAKS:0.15, KAKS:0.30 olmak üzere Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-4917 sayılı yazısında;