Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :38                            

Karar Tarihi  :14/01/2016              

KONUSU:

2016 Yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2.350,60 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılması hususunun görüşülmesi

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11/01/2016 tarihli ve 13456491-907.99-144 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.