Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :381

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerince arazi çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet çift kabin pikabın Devlet Malzeme Ofisi’nden 237 Sayılı Taşıt

Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17.09.2004 - 5234/4 md)  gereğince temini hususunun görüşülmesi                


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/10/2015 tarihli ve 99506623-301.01/2048 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerince arazi çalışmalarında kullanılmak üzere 1 (bir) adet çift kabin pikap ’a ihtiyaç vardır. Aracın Devlet Malzeme Ofisi’nden temini için 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17.09.2004 - 5234/4 md)  gereğince Meclis Kararı oluşturulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şube Müdürlüklerince arazi çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet çift kabin pikabın Devlet Malzeme Ofisi’nden 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17.09.2004 - 5234/4 md) gereği satın alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.