Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :38                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORLARI

       b) MUĞLA İLİ, MENTEŞE İLÇESİ, MUSLİHİTTİN MAHALLESİ,  806 ADA 409 PARSEL VE YEŞİL ALANA İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Kararın devamı için tıklayınız.