Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 38                               

Karar Tarihi   : 08/02/2018                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        f) İlimiz, Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi, 130 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz ile çevresindeki tescil harici alanların kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlemesine yönelik N20-C-12-A-4-A imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.01.2018 tarihli raporunda;

 31.01.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2018 tarih ve 36521862-310.01.03-E.176 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.01.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi, 130 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz ile çevresindeki tescil harici alanların kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlemesine yönelik N20-C-12-A-4-A imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2018 tarih ve 36521862-310.01.03-E.176 sayılı yazısında;