Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 38                               

Karar Tarihi  : 13/02/2020                          


KONUSU:

        Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan İlimiz, Menteşe İlçesi, Orta Mahallesi, 62 ada, 27 parsel numaralı 467,82 m² yüz ölçümlü "Avlulu Kargir Ev" nitelikli Tarihi Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen tescilli taşınmazın bütünlüğünün sağlanması ve yeniden tasarımlama çalışmalarına esas yapılacak olan kazı çalışmaları için İlimiz, Menteşe İlçesi, Orta Mahallesi, 62 ada, 26 parsel numaralı, 144,92 m² yüz ölçümlü "Kargir Ev" nitelikli taşınmazın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddesine göre satın alınması için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi kapsamında görüşülmesi.


      Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.02.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.295 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


  Kararın devamı için tıklayınız.