Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :382

Karar Tarihi  :08/10/2015              

KONUSU:

Mazeretli Meclis Üyeleri


Behçet SAATÇİ,  Hüseyin NEBİOĞLU, Atabey AKGÜN, Recep ŞATIR, Mehmet Halil DOĞAN, Melih ARSLANGİRAY, Muhammet Ali ACAR, Ali Fuat FİDAN, Hüseyin ÜNAL ve Kemal İLHAN’ın mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.