Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :383

Karar Tarihi  :08/10/2015              

KONUSU:

Gün Tespiti

Bir dahaki meclis toplantısının 12 Kasım 2015, Perşembe günü, saat: 13:00’da yapılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.