Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :385                                     

Karar Tarihi   :08/09/2016                         

KONUSU:

    2.       Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  a) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının ve Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde belirtilen bütçe tertiplerinden Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 46.48.01.32. 06.1.0.00.5.06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri bütçe tertibine aktarma yapılması hususun görüşülmesi

               Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.08.2016 tarihli raporunda;      Ek için tıklayınız.