Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :386                                  

Karar Tarihi   :08/09/2016                      

KONUSU:

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi gereğince; Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 400.434,81 TL olan sermayesinin 1.599.565,19 TL artırılarak 2.000.000,00 TL’ye çıkarılması hususunun görüşülmesi

         Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01/09/2016 tarihli ve 79556812-851.04-3030 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.