Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :386                        

Karar Tarihi  :12/11/2015                       

KONUSU:

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

b) Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 364 ada, 44, 45 ve 46 parseller 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi

 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/10/2015 tarihli raporunda;

 21/10/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/10/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-3818 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.10.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 364 ada, 44, 45 ve 46 parseller 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/10/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-3818  sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.