Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :387                              

Karar Tarihi   :08/09/2016                  

KONUSU:

         4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince Ek-1 listede belirtilen 4 adet ½ hisseli taşınmazın taksim ve devrinin, Ek-2 listede belirtilen Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen 15 adet taşınmazın tahsisen devrinin, listelerde belirtildiği şekli ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Seydikemer Belediye Başkanlığı Tüzel Kişilikleri adına yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/09/2016 tarihli ve 47720051-301.01/2462 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.