Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 387                            

Karar Tarihi : 15/12/2017                

KONUSU:

           Muğla Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Şemasının Güncellenmesi.    

             İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 29/11/2017 tarih ve 58798979-601.04.01-4400 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;