Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :388                              

Karar Tarihi   :08/09/2016                  

KONUSU:

         Yatağan İlçesi Akyol Mahallesi 4 ada 3 parsel numaralı 4.011,00 m² yüzölçümlü “İdare Binası ve Depo” vasıflı taşınmazın “işletme binası ve depo” hizmetlerinde kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/09/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2472 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.