Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :389                              

Karar Tarihi   :08/09/2016                  

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 3649 parsel numaralı 2.370,00 m² yüzölçümlü “tarla” vasıflı taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/09/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2473 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.