Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 389                            

Karar Tarihi : 15/12/2017                

KONUSU:

           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait; İlimiz, Ula İlçesi, Kızılyaka Mahallesi, Kocairiler Mevkii 1152 Parsel numaralı 2.000,00 m²  yüz ölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz içerisindeki, ekli krokide “A’’ ile gösterilen 300,00 m²‘lik bir alanın üstü kapalı dört kenarı açık sosyal etkinlik alanı olarak kullanılması koşulu ile taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Ula Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.    

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/11/2017 tarih ve 47720051-301.01-3298 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;