Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 390                                      

Karar Tarihi : 15/12/2017                          

KONUSU:

        Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait; İlimiz, Yatağan İlçesi Bahçeyaka Mahallesi 254 parsel numaralı 27.900,00 m²  yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın, içme suyu sondaj kuyusu açılması amacıyla teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.     

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/11/2017 tarih ve 47720051-301.01-3299 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız