Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :39                          

Karar Tarihi :15/04/2014              


KONUSU:

İLÇELERDE YAPILACAK OLAN NUMARATAJ ÇALIŞMALARININ İLGİLİ İLÇE BELEDİYELERİNE DEVRİ

İlçelerde yapılacak olan numarataj çalışmalarının ilgili ilçe belediyelerine devrine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.