Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 391                                      

Karar Tarihi : 15/12/2017                          

KONUSU:

           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait; İlimiz, Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi 4435 parsel numaralı 89,53 m² yüz ölçümlü ve 4436 parsel numaralı 83,78 m² yüz ölçümlü Arsa nitelikli taşınmazların, şuyulu oldukları parsel maliklerine, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında satılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi.     

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/11/2017 tarih ve 47720051-301.01-3300 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız