Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 39                               

Karar Tarihi   : 08/02/2018  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     g) Milas Belediye Meclisi’nin 07.12.2011 tarih ve 2011/242 sayılı meclis kararının iptali hususunun 5216 sayılı Kanunun 14. maddesi kapsamında görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.01.2018 tarihli raporunda;

 31.01.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.01.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.178 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.01.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas Belediye Meclisi’nin 07.12.2011 tarih ve 2011/242 sayılı meclis kararının iptali hususunun 5216 sayılı Kanunun 14. maddesi kapsamında görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.01.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.178 sayılı yazısında;