Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 39                       

Karar Tarihi   : 14/03/2019         

 

KONUSU:

Gündem

        08/03/2019 tarihinde duyurulan 5 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;


Kararın devamı için tıklayınız.