Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :392                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

g) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 690 ada, 280 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/10/2015 tarihli raporunda;

21/10/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/10/2015 tarih ve 36521862-310.01.03-3864 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan,

Belediye Meclisimizin 08.10.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 690 ada, 280 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/10/2015 tarih ve 36521862-310.01.03-3864 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.