Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 392                                      

Karar Tarihi : 15/12/2017                          

KONUSU:

           Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait; İlimiz, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi 288 parsel numaralı 11.200,00 m²  yüz ölçümlü Mezarlık nitelikli taşınmazın, 2.308,01 m² lik alanı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi için 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında “ daimi irtifak hakkı tesisi ” işleminin yapılması hususunun, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/11/2017 tarih ve 43826297-301.01/3301 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız