Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :393                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ğ) Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 3983 nolu parsele ilişkin “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi

 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/10/2015 tarihli raporunda;

 21/10/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/10/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-3860 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.10.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 3983 nolu parsele ilişkin “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/10/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-3860 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.