Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 394                            

Karar Tarihi : 15/12/2017                

KONUSU:

           Sermayesinin %87,5 oranında hissesine sahip olduğumuz MELSA Muğla El Sanatları Sanayi ve Limited Şirketi’nin, her biri 2.500,00 TL değerindeki 1800 adet hisseden oluşan 4.500.000,00 TL’lik şirket sermayesinin, hisse adedini 3592 adede çıkartılmak suretiyle 4.480.000,00 TL artırılarak 8.980.000,00 TL’ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4.475.062,45 TL’lik kısmının ayni, 4.937,55 TL’lik kısmının nakit ve peşin olarak ödenmesine, son sermaye pay durumunun Muğla Büyükşehir Belediyesi 3367 adet, Muğla’ya Hizmet Vakfı 225 adet olarak belirlenerek, ayni sermaye artışına konu olan, Büyükşehir Belediyemize ait Muğla İli Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesinde bulunan tapunun 353 ada 19 parselinde kayıtlı binanın zemin ve asma kattan oluşan 1 nolu bağımsız bir bölümü bulunan taşınmazın tapuda MELSA Muğla El Sanatları Sanayi ve Limited Şirketi adına tescilinin sağlanmasına yönelik olarak karar alınması hususunun görüşülmesi.    

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2017 tarih ve 79556812-851.04-6888 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız