Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :395                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ı) Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hususunun görüşülmesi  

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/10/2015 tarihli raporunda;

21/10/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/10/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-3861 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.10.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hususunun görüşülmesi  " konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/10/2015 tarih ve 53618066-310.01.02-3861 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.