Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 395                                                            

Karar Tarihi : 15/12/2017                                                

KONUSU:

           Bağlı kuruluşumuz olan MUSKİ Genel Müdürlüğünce alt yapı tesislerinde yapılan arıza bakım onarım ve acil müdahaleler nedeniyle tahrip edilen zemin kaplamanın onarımının Büyükşehir Belediyemizce tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceği alanların ve teknik detayların MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında belirlenip protokol yapılmasına, tahrip edilen zemin üst kaplama onarımı yatırımının MUSKİ Genel Müdürlüğü hesabında borç, yatırımı yapan Büyükşehir Belediyemiz hesabında alacak olarak gösterilmesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 

              Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2017 tarih ve 62591504-313.03.01-7158 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız