Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 396                                    

Karar Tarihi : 15/12/2017                        

KONUSU:

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ile “Toplu Ulaşım Hizmetleri’nde” kullanılmak üzere işletme devri yapılan İlimiz Bodrum İlçesi Türkkuyusu Mahallesi 1143 ada 4 parsel (Eski 68 ada 5 parsel) numaralı (Bodrum Otogar Alanı) taşınmazda yer alan 47/8 dış kapı numaralı 35,42 m² yüzölçümlü bölümün “Büfe ve Çay Bahçesi” olarak işletme devrinin tashihi hususunun görüşülmesi.

               Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 13/12/2017 tarih ve 47720051-301.01-3442 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;