Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :397                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

j) Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi 

 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21/10/2015 tarihli raporunda;

 21/10/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/10/2015 tarih ve 36521862-310.99-3865 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.10.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/10/2015 tarih ve 36521862-310.99-3865 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.