Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :398                              

Karar Tarihi   :13/10/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       ç)Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi 146 ada, 124 parselde PİN: UİP - 9768,5 ile Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 03.06.2016 tarih ve 79 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan  “Trafo Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi  

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/09/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-5415 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;