Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :400                                   

Karar Tarihi   :13/10/2016                       

KONUSU:

       2.    Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

  a) Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün Marmaris ilçesinde bulunan iskele ve rıhtımlara verilen hizmetlere yönelik gelir tarife tekliflerinin görüşülmesi

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.09.2016 tarihli raporunda;