Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 400                                 

Karar Tarihi  : 15/12/2017                      

 

KONUSU:


      36. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

      b) Milas Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 06.12.2017 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.12.2017 tarihli raporunda;

  Plan Bütçe Komisyonumuz 15/12/2017 tarihinde saat 16:30 Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/12/2017 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 07/12/2017 tarih ve 6892 sayılı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı yazısının ekindeki Milas Belediye Meclisinin almış olduğu 06.12.2017 tarih ve 352 Sayılı Meclis Kararı Plan Bütçe Komisyonumuzca incelendi.