Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :401                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 02/11/2015 tarihli ve 85625357-301.03/1595 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.