Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :40                              

Karar Tarihi :15/04/2014                3

KONUSU:

MUSKİ’YE AİT OLAN SULAMA SUYUNUN DEVRİ

MUSKİ’ye ait olan sulama suyu birliklerinin kuruluncaya kadar ilçe belediye merkezlerinde kurulu bulunan sulama suyu kooperatiflerine geçici olarak devri ve borçsuz olarak ileride birliklere devri konusunun Büyükşehirde kalmasına ve konunun daha sonra değerlendirilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.