Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 40                                                        

Karar Tarihi : 08/02/2018  

KONUSU:

           Kâr gayesi bulunmayan ve kamu yararı için yapılacak olan İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesinde yapımı planlanan terminal alanı projesinde, alan etrafındaki ulaşım yolunun birbirine bağlanması amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılacak olan ormanlık alanda kalan yeni yol güzergahları için 6831 sayılı Kanunun 17/3 üncü maddesi gereği orman izni alınması hususunun görüşülmesi. 

          Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 01/02/2018 tarih ve 18955236-622.01-E.459 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;