Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 40                         

Karar Tarihi   : 14/03/2019           

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     a) İlimiz, Fethiye İlçesinde yer alan 154 Kv Elmalı - Fethiye Enerji İletim Hattı güzergahına ilişkin 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.03.2019 tarihli raporunda;

     05.03.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2019 tarih ve 36521862-754-E.1139 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.02.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Fethiye İlçesinde yer alan 154 Kv Elmalı - Fethiye Enerji İletim Hattı güzergahına ilişkin 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2019 tarih ve 36521862-754-E.1139 sayılı yazısında;