Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :402                              

Karar Tarihi  :13/10/2016                  

KONUSU:

       3.     İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyon Raporunun Görüşülmesi

       a) 12/05/2016 karar tarihli ve 216 karar numarası ile T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi meclisimizce onaylanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yer alan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Cephe Genişlikleri başlığında Madde 18’de Ek projelerin sıralamasında yeniden düzenleme gerekmekte olup, konuya yönelik yönetmelik taslağının görüşülmesi teklifi  

         Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 05/09/2016 tarih ve 21365915-050.04-8361 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyon Raporu için Tıklayınız.